Wpis do Rejestru Ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. Nasz ośrodek
jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych.

 

Wpis do rejestru Organizatorów turnusów rehabilitacyjnych w których uczestniczą osoby
korzystające ze środków PFRON.